TouchStore Blog

Váha DYMO S50 - Postup deaktivace automatického vypínání

9. 6. 2017 | Hana Velacká | Návody Vážení zásilek

Váha DYMO S50 - Postup deaktivace automatického vypínání

Kvůli častým dotazům našich zákazníků jsme si dovolili uveřejnit krátký postup, jak zrušit funkci automatického vypínání váhy DYMO S50.

Postup zrušení automatického vypínání váhy DYMO S50:

  1. Když je váha vypnutá, stiskněte a držte tlačítko Kg/LB.
  2. Během držení tlačítka Kg/LB krátce stiskněte zapínací tlačítko („POWER“).
  3. Pusťte tlačítko Kg/LB.

Na displeji se zobrazí A.oF, a když bude váha připravena, na displeji se zobrazí 0.0.

Váha zůstane zapnutá, dokud nebude vypnuta ručně.

1. upozornění:
Zrušení funkce automatického vypínání je dočasné. Výše uvedený postup je třeba zopakovat při každém zapnutí váhy. To znamená, pokud váhu vypnete, je nutné ji zapnout výše popsaným způsobem.

2. upozornění:
Kdykoliv zapínáte tuto váhu, ať normálním způsobem, nebo výše uvedeným postupem, vážící plocha musí zůstat prázdná. Jinak dojde k zapnutí funkce TARE a váha bude odečítat hmotnost předmětu, který byl postaven na její vážící ploše při zapínání.

Zpět na další články

Pište nebo volejte

Rádi Vám vše ukážeme a vysvětlíme

telefon +420 737 417 180
mail info@touchstore.cz